Opleidingen

Je droomt er al jaren van om je hobby naar een hoger niveau te tillen? Je hebt je secundair onderwijs nog niet afgemaakt en je wilt een nieuwe start maken? Je denkt eraan om een diploma Hoger Onderwijs (HBO5) te behalen? Met al deze dromen of vragen kun je bij ons terecht. Samen met jou bekijken we je vooropleiding, achtergrond, wensen en verwachtingen. We dragen in dit leertraject zorg voor een goede combinatie leren - werk - gezin. Iedereen kan op zijn tempo het leertraject bewandelen. Horito CVO maakt zich dan ook sterk in het begeleiden van volwassenen in hun individuele ontplooiing en stelt hierbij drie pijlers voorop:

  1. We vertrekken vanuit de praktijk bij het ontwikkelen van ons aanbod en onze onderwijsaanpak.
  2. We hebben respect voor je leer- en leefritme en houden instapdrempels zo laag mogelijk.
  3. We willen ambitieus zijn om jouw leereffect én de expertise van de lesgevers te optimaliseren.

We willen streven naar een groeiend zelfvertrouwen, een verhoogd welbevinden, een grotere sociale, maatschappelijke participatie, doorstroom naar vervolgstudies en extra kansen op de arbeidsmarkt. We werken met kleine groepen zodat je de noodzakelijke individuele aandacht en begeleiding krijgt. Mede door een team van gepassioneerde leerkrachten en lectoren die vaak nog dagdagelijks in de praktijk staan en met het inzetten van de nodige technische en audiovisuele materialen kan Horito CVO deze ambities waarmaken.

In de balk hiernaast kun je ons aanbod aan opleidingen vinden.

Welkom!