Procedure vrijstelling secundair onderwijs (*)

Stel: je volgt een opleiding en bij het overlopen van het programma heb je het gevoel dat je van één of zelfs meerdere modules al heel wat kennis in huis hebt. In dat geval kun je overwegen om een vrijstelling aan te vragen voor deze modules.

Als je denkt in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een vrijstelling is het raadzaam om volgende informatie grondig door te lezen. Voor elke module waarvoor je een vrijstelling aanvraagt, maak je een apart vrijstellingsdossier aan. De eindbeslissing over de vrijstelling neemt de directeur op basis van het advies van de leerkracht. Per module kan slechts één keer een vrijstellingsaanvraag worden ingediend. Het is daarom erg belangrijk dit dossier zo volledig mogelijk op te stellen.

Vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Je kunt een vrijstelling aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK). Dit houdt in dat je officiële diploma’s, getuigschriften of attesten kan voorleggen waaruit blijkt dat je de beoogde competenties van deze modules inderdaad al hebt opgedaan tijdens de eerder gevolgde opleidingen. Het CVO onderzoekt via een EVK-procedure of dit ook effectief zo is.

Doe je een aanvraag op basis van EVK, dan zijn volgende elementen noodzakelijk in het vrijstellingsdossier:

  • Je vermeldt steeds het niveau waarin je een bepaald vak hebt gevolgd (graduaat, secundair, bachelor, master) en de periode wanneer je je kwalificatie hebt behaald. 
  • Je voegt steeds alle relevante bewijsstukken toe. Het opleidingsprogramma dat je volgde waarin alle opleidingsonderdelen staan, de inhoudsopgave van de cursus of het handboek dat je voor het betreffende vak hebt gebruikt. Moest dit nodig zijn, zal het volledige handboek of de volledige cursus worden opgevraagd. 
  • Is dit beschikbaar kun je ook het leerplan of leerdoelstellingen van het desbetreffende vak toevoegen. 
  • Wat je uiteraard steeds toevoegt in je dossier is een kopie van je studiebewijs, getuigschrift, certificaat of diploma en/of het bewijs dat je voor het bovenvermeld vak geslaagd bent.
  • Als de waarde van de geleverde bewijsstukken niet duidelijk zijn of onvoldoende informatie bevatten kan de vrijstelling niet toegekend worden.

Vrijstelling op basis van eerder verworven competenties (EVC)

Het kan ook zijn dat je de beoogde competenties van de module(s) hebt opgedaan tijdens een eerdere (werk)ervaring. Ook in dat geval kun je een vrijstelling aanvragen. Dan moet je zelf via allerhande documenten bewijzen dat je de beoogde competenties wel degelijk hebt opgedaan tijdens die eerdere werkervaring. Het CVO onderzoekt hier via een grondige EVC-procedure of dit ook effectief zo is.

Om de aanvraag tot vrijstelling op basis van eerdere werkervaring in goede banen te leiden, werkte het CVO een vrij strakke procedure uit. Je zult merken dat het zwaartepunt ervan bij jou ligt. Met andere woorden: als je een vrijstelling op basis van eerder verworven competenties wil aanvragen, dan zal je zelf de bewijsstukken moeten aandragen. Bovendien zul je aan de hand daarvan uitgebreid moeten argumenteren waarom je denkt de beoogde competenties al te bezitten. Deze strikte procedure garandeert je dat het onderzoek op een degelijke manier verloopt en dat de vooropgestelde termijnen gerespecteerd worden. Een eventuele afwijzing van je aanvraag zal steeds gemotiveerd worden.

pdf bestandVoor de volledige handleiding van de EVC-procedure (562 kB).

Praktische punten: 

  • De vrijstellingsaanvragen breng je binnen op het secretariaat (ter attentie van de directeur) ten laatste twee weken na de start van de module waarvoor je een vrijstelling aanvraagt.  
  • Mogelijke vrijstellingsproeven worden in de laatste week van september ingericht.
  • Gebruik voor elk dossier alleen A4-papier, losbladig (dus geen geniete bundels) en alles bij elkaar gehouden in een kaftje. Het eerste blad van elk dossier is het ‘voorblad vrijstellingsdossier Horito CVO', deels ingevuld door  jou als aanvrager en deels ingevuld door een administratieve medewerkster. 
  • Mocht je vragen hebben over je vrijstellingsdossier, contacteer het secretariaat van Horito CVO. Daar helpen ze je verder.

(*) geldig voor de opleidingen aanvullende algemene vorming, mode, polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen, fietshersteller, meubelmaker, stofferen, fotograaf, hotel, bedrijfsbeheer, medisch administratief bediende, uitvoerend tekenaar bouw CAD, netwerktechnicus, multimediaoperator, computeroperator, webdesigner

Documenten