Premies na behalen diploma of certificaat

Als je via het volwassenenonderwijs het certificaat aanvullende algemene vorming behaalt en het certificaat van één van de diplomeerbare opleidingen, dan ontvang je het diploma secundair onderwijs. 

Ook als je een diploma van een HBO5-opleiding behaalt en het certificaat van de aanvullende algemene vorming, behaal je het diploma secundair onderwijs.

Via de premie van de Vlaamse Gemeenschap kan je 100 % van het inschrijvingsgeld (dus niet van de opleidingskost) terug krijgen voor alle modules van deze opleidingen gevolgd vanaf 1/09/2007.

Ten laatste 1 jaar na het behalen van het diploma secundair onderwijs moet je een aanvraagdossier indienen bij de afdeling Volwassenenonderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Je ontvangt het aanvraagformulier samen met je diploma. Hier vind je meer informatie.