Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof (BEV) is het wettelijk recht voor werknemers in de privésector om, met behoud van je loon, op het werk afwezig te zijn om les te volgen (max. 120 uur en 180 uur voor knelpuntberoepen). Werk je voor de overheid, dan kom je in sommige gevallen in aanmerking. De werkgever is verplicht om BEV toe te kennen en er moet geen verband zijn tussen de opleiding die je volgt en het werk dat je doet.

De aanvraag tot BEV moet gebeuren bij inschrijving. Het maximum aantal uur BEV dat je kunt opnemen is bij wet vastgelegd:

Voor lesuren die niet samenvallen met de normale arbeidstijd: (voor voltijds werkenden)

 • 100 verlofuren per schooljaar voor een beroepsopleiding.
 • 80 verlofuren bij een algemene opleiding
 • 100 verlofuren als er tijdens hetzelfde jaar een algemene en een beroepsopleiding wordt gevolgd.

Voor de lesuren die samenvallen met de normale arbeidstijd: (voor voltijds werkenden)

 • 120 verlofuren bij een beroepsopleiding.
 • 85 verlofuren bij een algemene opleiding.
 • 120 verlof uren bij het volgen van een algemene en een beroepsopleiding.

Meer info kun je vinden op www.meta.fgov.be.

Voor cursisten die deeltijds aan het werk zijn zal een breuk toegepast worden op deze verlofuren.

De wetgeving over opleidingscheques en educatief verlof is veranderd voor het schooljaar 2013-2014.

Deze opleidingen zijn volledig uitgesloten van educatief verlof/opleidingscheques:

 • Mode
 • Houtbewerking-schrijnwerkerij
 • Fotograaf
 • Wijnkenner

Naast deze opleidingen zijn er ook enkele modules die niet langer in aanmerking komen:

Studiegebied voeding:

 • Nagerechten
 • Zaalvoorbereiding en bediening van gasten
 • Bar & Cocktails
 • Hoteldesserten
 • Initiatie dieetmaaltijden
 • Dieetmaaltijden
 • Harde en zachte luxe

Opleiding Polyvalent onderhoudsmedewerker:

 • Schilderen en behangen

Opleiding Multimediaoperator:

 • Digitale fotografie

Opleidingen/modules met gecombineerd onderwijs komen enkel in aanmerking voor educatief verlof als er tenminste 32 contacturen zijn. Buiten de specifiek vermelde opleidingen worden modules van 20 lestijden of minder ook uitgesloten van educatief verlof/opleidingscheques, tenzij deze binnen dezelfde opleiding gecombineerd worden met andere modules.