Specifieke lerarenopleiding (SLO)

banner_5
Waarom kiezen voor de Specifieke Lerarenopleiding?

Je bent goed in je vak en ziet een loopbaan in het onderwijs wel zitten? Je vindt het boeiend om met (jonge) mensen om te gaan en je wilt ze graag iets bijleren? Je geeft nu al les in een secundaire school, hogeschool, je verzorgt opleidingen in je bedrijf of je begeleidt anderen voor hun stage? Dan kun je met de specifieke lerarenopleiding de juiste ondersteuning vinden. 

De specifieke lerarenopleiding leidt tot het diploma van leraar. Na de opleiding kun je les geven in de vakken die aansluiten bij je hoofddiploma (dit is het diploma dat je hebt naast je diploma van leraar). Met dit diploma kun je aan de slag als leerkracht of als studiemeester- opvoeder. Daarnaast biedt het diploma nog tal van andere mogelijkheden. Mensen met sterke communicatievaardigheden, die durven spreken voor een groep en probleemloos een presentatie of les kunnen voorbereiden zijn overal gegeerd. De specifieke lerarenopleiding vervangt de vroegere D-cursus en het vroegere GPB (getuigschrift pedagogische bekwaamheid).

Je kunt bij Horito CVO zowel tijdens de dag als 's avonds terecht voor deze opleiding.

Hoe ziet de toekomst van de Specifieke lerarenopleiding eruit?

INKANTELING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN de AP Hogeschool Antwerpen

Vanaf 1 september 2019 zal de specifieke lerarenopleiding voor bachelors in hernieuwde vorm worden georganiseerd door AP Hogeschool Antwerpen.

AP Hogeschool behoudt dus een lerarenopleiding voor zij-instromers op onze campus in Turnhout. Daarmee drukt de hogeschool haar vertrouwen uit in de opleiding en in het lectoren- en medewerkersteam.
Samen met ons team werkt AP een nieuw opleidingstraject uit op bachelorniveau, dat – net zoals nu – maximaal tegemoetkomt aan de noden en verwachtingen van de werkende student/cursist.

Cursisten die tussen september 2017 en februari 2019 aan hun lerarenopleiding beginnen, kunnen deze in optimale omstandigheden volgen en afronden aan CVO Horito. Continuïteit is verzekerd.

Wij kijken alvast uit naar samenwerking met de collega’s en studenten van de SLO van CVO Horito!   

 

Pascale De Groote                                                                         Ingrid Van der Veken

Algemeen Directeur                                                                      Departementshoofd

       Onderwijs & Training (O&T)