Algemene aanvullende vorming (AAV)

De opleiding AAV leidt, in combinatie met een diplomagerichte beroepsopleidingen, tot een volwaardig diploma secundair onderwijs.

Inhoud:

  • 3 modules Nederlands
  • 3 modules wiskunde
  • 3 modules ICT
  • 4 modules Moderne vreemde taal Engels en/of Frans
  • 1 module Wetenschappen
  • 1 module Maatschappij
  • 1 module Cultuur
  • 1 module Organisatie en Samenwerking
  • 1 module MACUSA (Maatschappij, Cultuur en Samenwerking)
  • totaal leertraject : 780 lestijden

Vrijstellingen
Bewijzen van eerder verworven kwalificaties (EVK), zoals een een getuigschrift of een certificaat, geven automatisch recht op vrijstellingen.

Voor verschillende vakken worden ook vrijstellingsproeven ingericht.

 

Aanbevolen traject

Documenten

Inschrijven voor de modules van Algemene Aanvullende Vorming kan enkel na het bijwonen van een infomoment en een intakegesprek.
Het persoonlijk lessenrooster wordt meegegeven na het intakegesprek.