Welke vakken kan ik geven?

Het is onmogelijk om hier voor iedereen het juiste antwoord te formuleren. Je kunt één en ander opzoeken via de website van het Departement van Onderwijs, bij de zogenaamde BBSO online: (https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/) Hier kun je vertrekkende vanuit jouw basisdiploma de mogelijkheden opzoeken. Nog beter is om vanuit het vak te vertrekken ("van vak naar diploma"). Tijdens de opleiding wordt hier overigens ook nog aandacht aan besteed.