Wat wordt er van mij verwacht?

Bij elke module word je door de docent ingelicht over de inhoud van de cursussen en eventuele opdrachten. Tijdens Didactische Component Algemeen ontdek je de bouwstenen van een krachtige leeromgeving. Vervolgens ga je je nieuwe kennis in de module Vakdidactische oefening 1 zelfstandig toepassen. Bij Vakdidactische oefening 2 krijg je de kans om volwaardige theorie- en/of praktijklessen voor te bereiden en uit te voeren. Hoe je met leerlingen, ouders, collega’s en andere partners in het onderwijsgebeuren kan omgaan ontdek je bij Communicatie & Overleg. Hoe je concreet leerlingenbegeleiding aanpakt, zie je bij Leerlingenbegeleiding. Vervolgens confronteren we je met methodes van klasmanagement in de module Groepsmanagement. Dit alles wordt ondersteund door inzichten uit de psychologie die je aangereikt krijgt in de module Onderwijspsychologie. De organisatie van het onderwijs krijgt aandacht in de module Onderwijs & Maatschappij en tijdens Leerkracht & Verantwoordelijkheden kom je alles te weten over de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van leerkrachten. Het sluitstuk wordt gevormd door de Vakdidactische stage, waar je in het werkveld, in een concrete klassituatie, de verworven kennis en vaardigheden in realiteit omzet. Hier word je bijgestaan door een stagebegeleider en een stagementor op de stageplaats.