Wat als ik een buitenlands diploma heb?

Als je een diploma hebt behaald buiten Vlaanderen is het nodig dat te professioneel te laten erkennen of academisch gelijkwaardig laten verklaren. Meer info en de juiste te volgen procedures hiervoor kun je 

Terugvinden bij NARIC Vlaanderen:

Hendrik Consciencegebouw – Toren 7 A 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
e-mail: erwin.malfroy@ond.vlaanderen.be 
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/inschrijven-met-een-buitenlands-diploma