Vrijstellingen

Vrijstellingen voor bepaalde modules kun je op twee manieren bekomen:

Er is de mogelijkheid tot vrijstelling via EVK – Eerder Verworven Kwalificaties. Op basis van eerder door jou behaalde diploma’s en getuigschriften krijg je mogelijks een vrijstelling. Het gaat hier over einddiploma's en niet over deelattesten van een bepaalde opleiding. Om een vrijstelling te bekomen op basis van EVK dien je op het secretariaat van Campus Blairon een aanvraag in en voeg je een kopie van je diploma toe.

Ook een vrijstellingsprocedure via EVC is mogelijk. – Eerder Verworven Competenties. Als je geen diploma hebt dat leidt tot de vrijstelling van een specifieke module maar je kunt argumenteren dat beroeps- of andere ervaringen ervoor zorgen dat een vrijstelling toch gerechtvaardigd zou zijn, dan dien je hiervoor een portfolio in met de bewijsstukken, argumentaties enzovoort. Je vraagt op die manier de vrijstelling aan via de EVC-procedure. De directie zal dan beslissen of dit al dan niet terecht is en je eventueel toelaten tot een assessmentproef. Deze proef wil nagaan in hoeverre je inderdaad de bedoelde competenties in voldoende mate bezit. De vorm van dit assessment kan zeer divers zijn. Het kan om een schriftelijke of mondelinge proef gaan, een portfolio, … of een combinatie van deze vormen. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet verlenen van de vrijstelling wordt door de directie genomen, op basis van advies van de betrokken vaklectoren. De noodzakelijke praktische informatie over de vorm van de proef krijg je op het moment dat je toegelaten wordt tot een EVC-assessment. Deze vrijstellingen worden aan het begin van de opleiding aangevraagd. Bij de inschrijving ga je na voor welke modules je eventueel in aanmerking komt en vervolgens dien je de aanvraag hiervoor in.