Voor wie is de lerarenopleiding bedoeld?

De specifieke lerarenopleiding biedt de mogelijkheid om onderwijsbevoegdheid te verwerven als leraar Secundair Onderwijs. De vakken waarvoor je deze bevoegdheid hebt, is afhankelijk van je basisdiploma Secundair Onderwijs en/of Hoger Onderwijs. We helpen je graag om dit te ontdekken. Je basisdiploma is een bewijs van expertise en vakbekwaamheid. De Lerarenopleiding biedt je de aanvullende pedagogisch- didactische vorming om optimaal en goed voorbereid de onderwijsopdracht aan te vatten.​