Hoe zit de opleiding in elkaar?

De opleiding is opgebouwd uit een aantal modules (of vakken) waarbinnen je bijhorende competenties verwerft. Deze modules worden samengebracht in een aantal clusters die achtereenvolgens worden afgewerkt. Elke module bevat een theoretische en een praktijkcomponent. Door de belangrijke praktijkelement wordt een optimale voorbereiding op het ambt van leraar verkregen. Je stapt goed gewapend het werkveld in!