Hoe lang duurt de opleiding?

Hier zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan een dag- of avondopleiding volgen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan de vraag gesteld worden om meer leertijd te krijgen voor je opleiding. Hiervoor werken we samen met jou een geïndividualiseerd traject uit. Let wel, de volgtijdelijkheid tussen bepaalde modules moet steeds gerespecteerd worden. 

Voor meer informatie over de dag-en avondtrajecten georganiseerd in academiejaar 2018-2019 verwijzen je graag naar deze trajecten op onze website.