Hoe lang duurt de opleiding?

Hier zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan een dagopleiding volgen die je afwerkt in één schooljaar of anderhalf schooljaar of een avondopleiding die je afwerkt op minimaal 2 schooljaren. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan de vraag gesteld worden om meer leertijd te krijgen voor je opleiding. Hiervoor werken we samen met jou een geïndividualiseerd traject uit. Let wel, de volgtijdelijkheid tussen bepaalde modules moet steeds gerespecteerd worden.