LIO 18-19 (leraar in opleiding)

Je hebt al een lesopdracht in het onderwijs en wilt de Specifieke Lerarenopleiding volgen? Dat kan! Afhankelijk van de situatie kun je dan eventueel kiezen voor een LIO (Leraar-In-Opleiding). Mits opstart in september 2018 kan je de volledige opleiding afwerken in academiejaar 2018-2019. Dit door o.a. via werkplekleren de ervaring die je opdoet binnen de eigen school in rekening te brengen in de opleiding. Hier zitten enkele voorwaarden aan. De belangrijkste instapvoorwaarde is dat je een lesopdracht hebt van 500 leraarsuren in hetzelfde schooljaar. Dat komt neer op een lesopdracht van ongeveer 13 uur per week. De definitieve keuze voor een LIO-traject kun je hierdoor pas maken op het moment je die lesopdracht hebt. Scholen kijken bij een aanwerving in eerste instantie naar de bekwaamheden en competenties van de leraren. Het "diploma van leraar" kun je alsnog via een aantal trajecten behalen. Deze systemen zijn voldoende gekend bij de scholen waardoor het niet bezitten van dit diploma niet meteen een belemmering is.

Je kan je al inschrijven voor de reguliere opleiding en dan in de loop van september overschakelen naar het LIO-traject. Dat verzekert je van een plaats in de opleiding en zo riskeer je niet tegen een inschrijvingsstop aan te lopen.

Vanaf september 2019 worden de lestabellen door AP en UA opgesteld. 

Heb je nog vragen? Mail naar infolerarenopleiding@horito.be of bel 014 400 100.