ECTS-Fiches

Op een ECTS-fiche vind je o.a. de inhoud van de module, de doelstellingen die je moet bereiken, de handboeken en cursussen die je zal gebruiken, de manier waarop je geëvalueerd wordt...

De ECTS-fiches van de opleiding Orthopedagogie kan je raadplegen via volgende link: https://ects-hbo5.ap.be//programs/20?academic_year_id=2.