Ondernemingsmanagement

Je kan je niet meer inschrijven voor een HBO5-opleiding bij CVO EduKempen.
De HBO5-opleidingen worden voortaan als vernieuwde graduaatsopleidingen aangeboden door Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

 

Wil jij binnenkort starten aan een graduaatsopleiding (HBO5)? Neem een kijkje op www.ap.be/bachelorengraduaat voor een overzicht van alle opleidingen en de komende infomomenten.

Waarom deze opleiding?

In deze opleiding ontwikkel je de noodzakelijke competenties en inzichten om verantwoordelijkheden op te nemen in professionele organisaties en meer in het bijzonder in een managementfunctie. Je verwerft managementcapaciteiten en inzichten in bedrijfsorganisatorische processen. Zowel leidinggevend als communicatief maak je in de opleiding een forse sprong vooruit. De opleiding is uitermate praktijkgericht met voorbeelden uit de echte beroepspraktijk. Onze docenten zijn vlot aanspreekbaar. Ze hebben een uitgebreide praktijkervaring binnen verschillende professionele organisaties, zowel in publieke als private sector.

Je mag rekenen op diverse werkvormen waaronder praktijkonderzoek, ‘serious games’, begeleid zelfstandig leren, teamwerk, … Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor ervaringsuitwisseling met medecursisten die elk ook hun knowhow inbrengen. Het diploma verbonden aan deze opleiding wordt bijzonder gewaardeerd in professionele organisaties. Het geeft je dus een carrièreboost!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Heb je een eerste werkervaring in een professionele organisatie en wil je doorgroeien naar een (midden)kaderfunctie?  Heb je een basisdiploma in een niet-economische of niet-management-richting?  Wil je je bijscholen om alle facetten van professioneel management onder de knie te krijgen? Heb je net een diploma secundair onderwijs behaald en wil je verder studeren in het hoger onderwijs? Heb je mogelijk een teleurstellende ervaring in het eerste jaar hoger onderwijs achter de rug maar wil je je bekwamen in alle facetten van ondernemingsmanagement?  Wil je op hoger onderwijsniveau samen met mensen van diverse leeftijd ervaringen uitwisselen over modern ondernemingsmanagement? Dan is deze opleiding hoger onderwijs zeker iets voor jou!

Gediplomeerden van onze opleiding komen vaak terecht in middenmanagementfuncties. Ze maken promotie en nemen enthousiast bijvoorbeeld één van volgende functies op: productmanager, diensthoofd, personeelsmedewerker, beleidsmedewerker, teamverantwoordelijke, … Ze zijn zowel werkzaam in private ondernemingen, social en non-profit sector als overheidssector. Uit feedback van onze cursisten weten we dat ze dankzij deze hoger onderwijsopleiding extra groeikansen krijgen in hun organisatie. Sommigen  maken zelfs een opstap in hun organisatie nog tijdens deze opleiding omdat ze in de kijker lopen door seminarieopdrachten en cases vanuit de verschillende opleidingsonderdelen die ze toepassen in hun jobcontext.