Hoger beroepsonderwijs

Je kan je niet meer inschrijven voor een HBO5-opleiding bij CVO EduKempen.
De HBO5-opleidingen worden voortaan als vernieuwde graduaatsopleidingen aangeboden door Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

 

Wil jij binnenkort starten aan een graduaatsopleiding (HBO5)? Neem een kijkje op www.ap.be/bachelorengraduaat voor een overzicht van alle opleidingen en de komende infomomenten.

Wat houdt dit in?

Een diploma hoger beroepsonderwijs (HBO) is een diploma hoger onderwijs, meer bepaald een graduaatsdiploma van niveau 5. Vandaar de naam HBO5. Met dit diploma op zak kun je meteen aan de slag op de arbeidsmarkt of je kunt via een aanvullingstraject een bachelordiploma halen aan een hogeschool. Horito cvo biedt vijf HBO5-opleidingen aan: Orthopedagogie,  BoekhoudenOpenbare WerkenOndernemingsmanagement en Chemie.

Web_ladder HBO5

Wat is dan het grote verschil met een bachelordiploma?

Een diploma hoger beroepsonderwijs is meer op het werkveld gericht en bevat veel praktijk. De theorie focust op datgene wat je later nodig hebt om je beroep goed uit te kunnen voeren. Het pakket aan vakken is beperkter, zodat je de opleiding gemakkelijker kunt combineren met je huidige werk of je gezinsleven. 
De HBO5-opleidingen zijn modulair opgebouwd. Je bepaalt als cursist zelf hoeveel modules je volgt zodat de combinatie met je privé-situatie mogelijk en haalbaar blijft.

Toekomst

Misschien heb je het al vernomen: vanaf 1 september 2019 worden alle HBO5-opleidingen niet meer aan een CVO aangeboden, maar wel aan een hogeschool.
Start je in 2018-2019 bij ons een HBO5-opleiding en duurt deze langer dan twee jaar?
Of ben je van plan om de opleiding over meer dan twee jaar te spreiden? Dan zal je je diploma behalen aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Dat is uiteraard een fijn vooruitzicht!

De overgang zal natuurlijk ook enkele veranderingen met zich meebrengen.

CVO EduKempen en AP Hogeschool doen er echter alles aan om deze voor jou tot een minimum te beperken.

Heb je nu al vragen hierover? 
Op onderstaande link kom je op een vragenformulier:

vragenformulier (http://surveys.ap.be/limesurvey/index.php/467226?lang=nl 

Gemeenschappelijk onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement

Binnen het samenwerkingsverband is er een gemeenschappelijk onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement HBO5. Lees dit hier. 
De samenstelling van de evaluatiecommissie ziet er als volgt uit. Klik hier.

 

De HBO5-opleidingen worden ingericht i.s.m. de AP Hogeschool.

AP_WEB_witruimte