AutoCAD

Campus

Campus Horito, de Merodelei 220, 2300 Turnhout, 014 49 07 08

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je bent geboeid door teken- en ontwerpsoftware? Je hebt professioneel te maken met technische tekeningen die je onder de knie wilt krijgen? Dan is dit dé cursus voor jou!

Waarom deze opleiding?

Er bestaan tientallen CAD-pakketten voor Pc’s. Daarvan is AutoCAD met wereldwijd meer dan een half miljoen verkochte exemplaren het meest verspreide pakket. AutoCAD wordt in vrijwel elk toepassingsgebied gebruikt. Veel leveranciers bieden tekeningen in AutoCAD-formaat aan. Daardoor is AutoCAD vrijwel onmisbaar geworden voor de communicatie met de buitenwereld.

De opleiding bestaat uit verschillende modules: CAD-basis, CAD-2D, CAD-3D

CAD-basis

AutoCAD is al jaren het meest gebruikte CAD-programma voor het technisch tekenen. De module CAD-basis maakt u op een snelle, eenvoudige en doeltreffende wijze wegwijs in het gebruik van AutoCAD.

In deze module leer je tekenen met de meest recente versie van AutoCAD, namelijk AutoCAD 2015. Je leert  het tekenen en aanpassen van verschillende figuren. We behandelen het ‘draw-palet’ waar je lijnen, cirkels, .. leert tekenen met zowel absolute, relatieve als poolcoördinaten. Met het ‘modify-palet’ leer je dan weer om deze figuren kopiëren, verplaatsen,… We behandelen het werken met lagen, blokken, het designcenter van AutoCAD, en nog veel meer. We zorgen ervoor dat je na deze eerste module CAD-basis, met veel oefenen, eenvoudige tekeningen kan maken.

CAD-2D

Bij CAD-2D gaan we verder in op de uitgebreide mogelijkheden van AutoCAD, zoals het printen vanuit de lay-out, het maken van dynamische blokken, het werken met velden en tabellen. We leren hoe je AutoCAD kan koppelen aan Excel voor het maken van prijsopgaven of meetstaten.

CAD-3D

In CAD-3D bekijken we enkele programma’s die je leren om in 3D te tekenen. Voor de bouw heb je specifieke programma’s nodig zoals Google- Sketchup, waar je snel een mooi resultaat mee bereikt. Het andere programma waarmee we werken is Revit. Een programma dat erg aan het opkomen is. Met dit programma teken je een 3D-gebouw uit met daaraan gekoppeld de gevels, snede, enz.…

Evaluatie

We evalueren permanent. De programma’s studeren we in door vele oefeningen te maken. De leerkracht kijkt de oefeningen na en evalueert. De leerkracht komt ook regelmatig in de les rond zodat je kan toelichten hoe je de oefening maakte. Op het einde van elke module is er een grote herhalingsoefening waar alle geziene leerstof in voorkomt. Zo herhalen we de leerstof nog eens.

De programma’s

Via Autodesk kan je beschikken over een educatieve versie van elk programma en dit gedurende drie jaar. Deze licentie is  uiteraard enkel voor educatief gebruik.

Horito CVO werkt in deze opleiding met de meest recente programmatuur. Dit vereist een zeer krachtige en recente PC. Als cursist van deze opleiding breng je je eigen PC mee om op die manier optimaal de lessen te kunnen volgen en vervolgens thuis verder te kunnen oefenen. Zo kan je je optimaal bekwamen in de best mogelijke omstandigheden.

Toelatingsvoorwaarden

Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. (minimum 16 jaar in bepaalde gevallen 15 jaar)

Studiebewijs

Na het slagen van één module behaal je een deelcertificaat van een module.

 

Deze opleiding valt onder de opleiding Bouwkundig tekenaar (Uitvoerend CAD-tekenaar bouw). Deze informatie kan je hier terugvinden.