Hoger beroepsonderwijs

Wat houdt dit in?

Een diploma hoger beroepsonderwijs (HBO) is een diploma hoger onderwijs, meer bepaald een graduaatsdiploma van niveau 5. Vandaar de naam HBO5. Met dit diploma op zak kun je meteen aan de slag op de arbeidsmarkt of je kunt via een aanvullingstraject een bachelordiploma halen aan een hogeschool. Horito cvo biedt vijf HBO5-opleidingen aan: Orthopedagogie,  BoekhoudenOpenbare WerkenOndernemingsmanagement en Chemie.

Web_ladder HBO5

Wat is dan het grote verschil met een bachelordiploma?

Een diploma hoger beroepsonderwijs is meer op het werkveld gericht en bevat veel praktijk. De theorie focust op datgene wat je later nodig hebt om je beroep goed uit te kunnen voeren. Het pakket aan vakken is beperkter, zodat je de opleiding gemakkelijker kunt combineren met je huidige werk of je gezinsleven. 
De HBO5-opleidingen zijn modulair opgebouwd. Je bepaalt als cursist zelf hoeveel modules je volgt zodat de combinatie met je privé-situatie mogelijk en haalbaar blijft.

Toekomst

Misschien heb je het al vernomen: vanaf 1 september 2019 worden alle HBO5-opleidingen in Vlaanderen volledig onderdeel van de hogeschool waarmee ze momenteel samenwerken.
Start je in 2017-2018 aan een van onze centra voor volwassenenonderwijs een HBO5-opleiding en duurt deze langer dan twee jaar?
Of ben je van plan om de opleiding over meer dan twee jaar te spreiden? Dan zal je je diploma dus behalen binnen de hogeschool. Dat is uiteraard een fijn vooruitzicht!

De overgang zal natuurlijk ook enkele veranderingen met zich meebrengen.

Jouw centrum voor volwassenenonderwijs en AP Hogeschool doen er echter alles aan om deze voor jou tot het minimum te beperken.
Bovendien zetten we er de komende jaren op in om je goed te informeren.

Heb je nu al vragen hierover? Neem dan even contact op met het secretariaat.

Gemeenschappelijk onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement

Binnen het samenwerkingsverband is er een gemeenschappelijk onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement HBO5. Lees dit hier. 
De samenstelling van de evaluatiecommissie ziet er als volgt uit. Klik hier.

Toelatingsproef HBO5

Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, maar wel wil starten in een opleiding van het HBO5 (hoger beroepsonderwijs niveau 5) kan je een toelatingsproef doen. Meer informatie over de toelatingsproef kan je hier terugvinden.

De proef kan worden afgelegd op één van volgende momenten:

  • Donderdag 7 december 2017 om 18u.
  • Maandag 29 januari 2018 om 18u.
  • Dinsdag 19 juni om 18u.

Vooraf inschrijven is verplicht voor deelname aan de proef. Dit kan via d.roelen@horito.be met vermelding van je naam en je geboortedatum.

De HBO5-opleidingen worden ingericht i.s.m. de AP Hogeschool.

AP_WEB_witruimte