ECTS-fiche

Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur in Vlaanderen drukt men de studiebelasting in het hoger onderwijs uit volgens het internationale ECTS-systeem.ECTS betekent voluit 'European Credit Transfer and Accumulation System'.

ECTS garandeert een uniforme beschrijving van elke opleiding, wat een grotere transparantie en vergelijkbaarheid in Europa betekent. Het systeem vergemakkelijkt ook de erkenning van studies in het buitenland als de studentenuitwisseling volgens de geëigende procedures verloopt. Eén van de doelstellingen van de achterliggende Bologna-verklaring is dan ook het bevorderen van mobiliteit van studenten, onder meer door de implementatie van ECTS in 29 Europese landen.

Op de ECTS-fiche vind je o.a. de inhoud van de module, de doelstellingen die je moet bereiken, de handboeken en cursussen die je zal gebruiken, de manier waarop je geëvalueerd wordt...