Bouwkundig tekenaar

cad

Campus

Campus Horito, de Merodelei 220, 2300 Turnhout, 014 49 07 08

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor mensen werkzaam in de bouwsector en aanverwante beroepen (immobiliën, meubelontwerp, binnenhuis, ...) die actuele aanvulling van hun praktijkervaring willen verwerven. Deze opleiding richt zich eveneens tot mensen zonder bouwervaring. De opleiding bouwkundig tekenaar bereidt je voor op een job in de bouwsector. Jij bent het aanspreekpunt bij uitstek voor architecten en aannemers. Niet enkel het CAD-tekenen, maar ook wiskunde, sterkteleer, veiligheid, bestekken en administratie, en nog zo veel meer komen aan bod. In combinatie met Algemene Aanvullende Vorming (AAV) is het zelfs mogelijk jouw diploma hoger secundair onderwijs te behalen.

Waarom deze opleiding?

Toekomst gegarandeerd als...

  • bouwtekenaar of calculator bij een bouwbedrijf
  • tekenaar bij architect of studiebureel
  • als werfleider of coördinator bij een aannemer
  • als administratief bediende aan een gemeente of provincie op de dienst ruimtelijke ordening

Bouw = knelpuntberoep. Ze hebben JOU nodig!

Horito CVO werkt in deze opleiding met de meest recente programmatuur. Dit vereist een zeer krachtige en recente PC. Als cursist van deze opleiding breng je je eigen PC mee om op die manier optimaal de lessen te kunnen volgen en vervolgens thuis verder te kunnen oefenen. Zo kan je je optimaal te bekwamen in de best mogelijke omstandigheden. Waar moet je computer dan aan voldoen?  pdf bestandDeze informatie vind je hier (69 kB)

Toelatingsvoorwaarden

Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. (minimum 16 jaar in bepaalde gevallen 15 jaar).

Studiebewijs

Na het slagen van één module behaal je een deelcertificaat van een module. Cursisten die alle modules van de opleiding bouwkundig tekenaar met succes afronden, behalen het Certificaat Uitvoerend CAD Tekenaar Bouw. Heb je reeds een diploma secundair onderwijs, dan kan je een diploma secundair onderwijs Uitvoerend CAD Tekenaar Bouw krijgen. Ook het Certificaat Uitvoerend CAD Tekenaar Bouw met het Certificaat van Aanvullende Algemene Vakken (Tweedekansonderwijs) levert een diploma secundair onderwijs op.

Aanbevolen modeltraject

Modeltraject - prijslijst 2018-2019

Andere documenten

Mogelijkheid om een korte intensieve CAD-opleiding te volgen en af te werken in één schooljaar:

  • Voor deze kort intensieve CAD-opleiding volg je enkel de modules CAD basis (1e periode), CAD 2D (1e periode) en CAD 3D (2e periode) uit het bovenstaande traject.